Farvesystem til marmorpuds

Det komplette farvesystem til marmorpuds – udviklet til professionelle.

Stucco Italianos farvesystem består af et farvekatalog med 84 farver, samt et PC-program til beregning og dosering af 10 forskellige flydende farvepigmenter.

Et komplet system til indfarvning af marmorpuds

Farvekataloget indeholder 2 farveoversigter, samt fotos i A4 størrelse af glittet marmorpuds i hver farve. Softwaren er et PC-program til afvikling under Windows. Den ønskede farve beregnes automatisk af programmet ved at indsætte farvekoden, vælge typen af marmopuds-materialet, samt den ønskede mængde færdigblandet marmopuds der skal indfarves.

Programmet udregner mængden af de farvepigmenter der indgår i den ønskede farve fra farvekortet. Udregningen vises både som et volumen, der kan doseres med en sprøjte – eller som en vægtangivelse, der kan afvejes på en vægt som kan måle tiendedele gram.

Den beregnede farvedosering kan tilpasses specialvarianter af den valgte standardfarve, ved at angive procentdele for opnåelse af lysere eller mørkere udgaver af farven. Farvens bladingsopskrift kan også justeres ved at forøge eller formindske mængden af et enkelt farvepigment.

Alle specialvarianter af farver som beregnes af farvesystemet kan arkiveres i PC-programmet til evt. genbrug senere. Man kan også beregne og arkivere sine helt personlige farvesammensætninger.

Stucco Italiano forventer at udvikle endnu flere flotte farver i farvesystemet, som gøres tilgængelige for vores kunder. Når vi introducerer nye materialer vil vi opdatere PC-programmet, der så kan downloades i nyeste version. Vi holder dig opdateret om disse opdateringer via vores nyhedsbrev.

Fordelene ved Stucco Italianos farvesystem:

  1. Det er let at blande farven til dit marmorpuds – uanset om der anvendes en farveblandingsmaskine, en vægt til afvejning eller en sprøjte til volumendosering.
  2. Farvesystemet passer til alle vores forskellige marmorpudstyper.
  3. Det er let at modificere en valgt farve ved fx at tilpasse farven, så den bliver 10% mørkere eller lysere.
  4. Med PC-grogrammet er det let at arkivere en farveblanding med oplysninger om kunde, projekt, dato etc. – så det er nemt at lave den samme farve igen på et senere tidspunkt.
  5. Til den professionelle bruger er farvesystemet perfekt til at beregne farvekomponenterne til lige den farve en kunde ønsker. Programmet er let at betjene.
  6. Farvesystemet sparer på de eller dyre farvepigmenter fordi der anvendes standardiserede grundfarver.
  7. Den færdigblandede og indfarvede marmorpuds opnår en højere kvalitet, fordi der anvendes rene farvepigmenter for at undgå tilførsel af hjælpestoffer.
  8. Det er sikkert at reproducere den samme farve igen – selv efter flere år, idet vi anvender de samme basis-farvepigmenter.

Download farveoversigt som pdf-fil (ca. 1 Mb)

Download hele vores farvekatalog som pdf-fil (ca. 6 Mb)

Download vores farvesystem (PC-program til Windows) til beregning af komponenterne af farvepigmenter (zippet .exe-fil ca. 4 Mb)