Forretningsbetingelser

Før arbejdets start skal farveprøven godkendes af bygherre.

Evt. tillægsarbejde som ikke er aftalt i tilbuddet skal skriftligt bekræftes parterne imellem.

Arbejder hvortil der behøves stillads m.m. er foranstaltningerne en ekstraomkostning, som kan indgå i tilbuddet med mindre bygherren selv kan stille stillads til rådighed.

Såfremt arbejdet skal udføres uden for København, må der påregnes transportudgifter – evt. overnatning og diæter – dette aftales nærmere ved tilbudsgivningen.

Før arbejdets start skal Stucco Italiano kunne godkende bunden – der skal være jævn uden huller og grater, og hvis der er tapet, filt etc. skal det hæfte 100%. Såfremt Stucco Italiano ikke kan godkende bunden, må der påregnes ekstraomkostninger til klargøring af bunden.

Ansvar:

Stucco Italiano er ikke ansvarlige for skader som andre håndværkere evt. pådrager Stucco Italianos arbejde. En reparation af evt. skader er at betragte som ekstraarbejde og omkostningerne hertil skal betales af den som har forvoldt skaden, med mindre andet aftales.

Materialesalg – generelt:

Alle marmorpudsmaterialer og værktøj m.m. sælges netto kontant.w

Betalingsbetingelser, privat bygherre:

Ved skriftlig accept af vort tilbud fremsendes faktura på 50% af byggesummen til betaling senest 8 dage før arbejdet påbegyndes. Når arbejdet er afsluttet og godkendt af bygherre, fremsendes faktura på resterende tilbudssum + evt. ekstraarbejder. Fakturaen skal være betalt senest 15 dage efter modtagelsen af fakturaen.

Ved for sen betaling, påregnes 1,5% i rente pr. måned.

Betalingsbetingelser, professionel bygherre:

Tilbuddet skal returneres til Stucco Italiano med skriftlig accept før arbejdet påbegyndes. Ved større opgaver, fremsendes a conto faktura, når halvdelen af arbejdet er udført. Når arbejdet er afsluttet og godkendt af bygherre fremsendes faktura på slutsummen + evt. ekstraarbejder. Fakturaen skal være betalt senest 15 dage efter modtagelsen.

Ved for sen betaling, påregnes 1,5% i rente pr. måned.